با خواص بیشمار میوه گارون زنگی آشنا شوید

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی میوه گارون زنگی است . میوه گارون زنگی میوه گیاهی است از خانواده Combretaceae، درختی است بلند به بلندی حدود بیست و پنج متر با شاخه های افقی و برگهای بیضی و بزرگ، انتهای برگ گرد و پشت آن پوشیده از تار است. گل های آن تعدادی نر و تعدادی نیز نر و ماده هستند. میوه  گیاه به شکل بادام و درشت و طعم آن کمی تلخ و شیرین و گس و تا حدودی شبیه طعم هلو می باشد. این درخت بومی شبه جزیره  مالایا در جنگلهای ساحلی است و در مناطق حازه آسیا تا شمال استرالیا و پولی نزیا انتشار دارد، در اغلب مناطق گرم دنیا از جمله در هند و در جنوب شرقی ایران در بلوچستان و بندرعباس کاشته میشود.
نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: گارم زنگی – بیدام – لوز هندی – جنگلی بادام – بنگاله بادام- بادام هندی،

 

ترکیب شیمیایی: میریستیک اسید و لینولئیک اسیددر آن وجود دارد.

خواص درمانی میوه گارون زنگی:

اگر آن را بخورید، قابض است و برای معالجه  دیسانتری مصرف می شود، برای معالجه یاز (علامت بالینی آن شبیه سفلیس است) نیز مصرف میشود.

ترگیب شیمیایی: روغن شامل اولئین – پالمیتین – استئارین.

خواص درمانی مغز دانه گارون زنگی:

آن را نرم بکوبید و با موم عسل مخلوط کرده و بخورید. برای متوقف کردن خون در مدفوع مؤثر میباشد.

خواص درمانی برگ گارون زنگی:

۱- آب دمکرده  آن را هر روز بخورید، ضد کرم است.

درمان گیاهی رماتیسمی

۲- خشک آن را نرم بکوبیدو روی مفاصل ورم کرده ی روماتیسمی بپاشید و بمالید، شفابخش است.

درمان گیاهی جذام

۳- شیرابه برگهای جوان تازه را بگیرید و روغن مغز دانه ی آن را پخته و ضماد کنید. جذام را درمان میکند،

درد پستان را کاهش میدهد،

اگر آن را گرم گرم روی قسمتهای روماتیسمی و مواضع بی حس سایر اعضای بدن بمالید، شفابخش می باشد.