درختچه توج

برای تسکین درد رماتیسم از گیاه دارویی توج استفاده کنید

برای تسکین درد رماتیسم از گیاه دارویی توج استفاده کنید

درختچه توج چیست؟

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی درختچه توج است . درختچه توج گیاهی است از خانواده  Salvadoraceae، درختچه ای است با شاخه های متقابل، سبزرنگ و بدون کرک و تار دارای برگ های بیضی نوک تیز ودمبرگ کوتاه می باشد که ابعاد برگ ها4/5-3*3-2 سانتی متر، بدون کرک و مو، صاف و سبزرنگ است. این درختچه در هندوستان و ایران می روید، در ایران در اطراف تیس، بندر چاه بهار، نیک شهر، ایرانشهر و بم پشت  دیده می شود.

خواص برگ توج :

آب دم کرده  آن را بنوشید. مسهل است، برای تسکین سرفه نافع می باشد.

خواص میوه توج:

آن را بخورید. محرک نیروی جنسی است.

 خواص  روغن دانه توج :

آن را به موضع بمالید. برای رفع ناراحتی  پس از زایمان و تسکین دردرماتیسم مفید می باشد.