گیاه بستان افروز (گل تاج‌خروسی)

معرفی گیاه دارویی:گیاه بستان افروز (گل تاج‌خروسی)

نام‌های دیگر آن:
گل حلوا،
گل یوسف
گل تاج‌خروس پرورشی

۱. طبع آن سرد و خشک است.

۲. برای رفع حرارت معده و کبد کمی از گل تاج‌خروس را در آب دم‌کرده سپس با سکنجبین مخلوط کرده بنوشید.

۳. برای گرفتگی طحال از روش شماره ۲ استفاده شود.

۴. برای دفع ادرار از دمکرده تخم گل حلوا همراه سکنجبین بنوشید.

۵. تخم تاج‌خروسی جهت سرفه مفید می‌باشد.

۶. برای معالجه سوزش مجاری ادرار و رفع قطره‌قطره ادرار کردن ۱۰ گرم از تخم تاج‌خروسی را شب در شیر خیس کرده صبح به مدت ۳ روز بنوشید.

۷. برای شکستگی استخوان برگ و گل این گیاه را کوبیده به صورت ضماد بگذارید.

۸. برای تقویت شنوایی از دمکرده تخم این گیاه همراه سکنجبین میل شود.

۹. کسانی که کمبود ویتامین ث دارند از تخم این گیاه استفاده کنند.

۱۰. تخم این گیاه تصفیه  کننده خون است و برای اختلالات خونی مفید می‌باشد.
@drmallahi94
۱۱. خوردن این گیاه بدن را در مقابل بیماری بری‌بری و پلاگر مقاوم می‌کند.

۱۲. جهت تحلیل ورم ها از ضماد این گیاه استفاده شود.

۱۳. برای معالجه و التیام زخم‌های عفونی و التهاب‌های جلدی شاخه‌های سبز این گیاه را کوبیده به صورت ضماد بگذارید.

۱۴. برای معالجه بواسیر از گل این گیاه به صورت دمکرده ۲ گرم در ۱۵۰ سی‌سی آب‌جوش استفاده گردد.

۱۵. خانم‌هایی که بدون دلیل عادت ماهانه آن‌ها قطع می‌شود می‌توانند بعد از پاک شدن به مدت ۴ روز ۲ گرم از گل و دانه این گیاه را در ۱۵۰ سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده بنوشند.

۱۶. برای درمان زیادی ترشحات سفید رنگ مهبل از روش شماره ۱۵ استفاده شود.

۱۷. برای قطع خونریزی از روده‌ها و هم‌چنین ریه از روش شماره ۱۵ می‌توان استفاده کرد.