خواص درمانی گیاه حرا

درخت جدا شده به مرداب می‌افتد. نحوه رویش و رشد نهال این است که ابتدا ساقه‌ای ایجاد و همین‌که به سطح آب رسید برگ و شکوفه‌های آن ظاهر شده و رشد می‌کنند.
میوه آن به اندازه یک فندق کرکدار است و طعم آن کمی شیرین و گس است. قسمت مورد استفاده این درختچه در طب سنتی پوست ساقه آن است که دارای تانن فراوان است.

ترکیبات شیمیایی

در پوست درختچه مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن وجود دارد و به علاوه مقداری نیز مواد نشاسته‌ای و مقدار کمی نوعی رزین به نام ماناوا[91] و کمی از یک گلوکوزید و ماده رنگین زردرنگی به نام لاپاکول 92] در پوست درختچه مشخص شده است [فوکود و سایرین .

خواص- کاربرد

 -دارای خواص سردی و گرمی است و برای انواع مزاجهای سرد و گرم مناسب است گرم‌کننده نیرو می‌باشد

- مصرف 4- 2 گرم از میوه آن با شیر تازه برای گرم‌مزاجان و با سرکه رقیق برای سردمزاجان محرک نیروی جنسی می‌باشد.
-صمغ آن لزج است و پس از خشک شدن مانند کندر می‌شود و برای بیماری‌های سرد و رفع رطوبت از مفاصل نافع است.

-پوست درختچه به علت تانن که دارد قابض و مدّر است،

-خوردن آن اثری روی قلب ندارد ولی اسراف در خوردن آن ممکن است ایجاد سردرد و قی و استفراغ کند.

-تحقیقات علمی نشان داده است که پوست ساقه آن روی باسیل‌Hansen تأثیر قاطعی دارد و در نتیجه و در معالجه جذام که در مراحل اولیه پیشرفت می‌باشد، اثر مفیدی دارد.
- ریشه آن برای افزایش نیروی جنسی به کار می‌رود.

-از دانه‌های نارس آن به صورت ضماد برای تسریع رسانیدن و چرکزایی جوش، و آبسه‌ها مصرف می‌شود.
- از ریشه آن برای ازدیاد نیروی جنسی مصرف می‌نمایند. 
-باکره مخلوط و به صورت پمادی درمی‌آورند و روی زخمهای چرکین آبله می‌مالند تا از منفجر شدن دانه‌های چرکی آبله جلوگیری کند

- از پوست درختچه برای معالجه بیماری‌های جلدی به خصوص جرب مصرف می‌شود

- از صمغ یا از ماده رزینی که از پوست آن خارج می‌شود برای جلوگیری از آبستنی خورده می‌شود
-پوست این درختچه چون دارای تانن فراوان است در دباغی نیز استفاده می‌شود.