خارپنبه

ـ خانواده : Compositae

نام علمی : onopordum acanthium

نام ترکی : پاموق تیکانی

ـ نیازها:
به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان پذیر است.

گیاه دو ساله به بلندی ۸/۱ متر و دارای برگ های سبز، خاکستری کرکدار با بریدگی های عمیق بوده و گل های صورتی، ارغوانی آن در تابستان ظاهر می شوند... 

خوردن این گیاه خشک کننده رطوبت ها و ضد سم است . ریشه و میوه این گیاه برای قطع خونریزی سینه ورم مقعد و التیام زخم ها مفید است دم کرده ریشه میوه در بیماری های معده کبد و تب هاای کهنه کاربرد دارد و اثر آن در اطفال و کودکان بسیار بیشتر است برای فلج ، رعشه و تسکین درد پشت نیز است گذاشتن برگ های له شده گیاه یا مالیدن شیره گیاه روی پوست برای التیام زخم و کنترل زخم های کچلی جرب و حتی در برخی موارد برای زخم ههای حالت سرطانی حالت مفید دارد .

این گیاه در کنار جاده ها و اراضی بایر در نواحی مختلف استان اردبیل میروید