خواص و فواید خرمندی

 مشخصات

درختی است  روی برگ سبز تیره و پشت از نظر ارتفاع متوسط، برگهای آن بیضی کشیده نوکتیز آن سبز روشن است. گلهای آن کوچک و میوه آن به درشتی فندق، گوشتی و نرم و در پاییز پس از رسیدن به رنگ قهوهای دانه صاف و درشت وجود دارد. چوب این درخت خیلی سخت و برای تهیه ماسوره نساجی به کار میرود. از میوه آن در محل، دوشاب درست میکنند. کلهو بومی جنگلهای آسیای معتدله و چین و در جنگلهای شمال ایران از قسمت جلگه ساحلی تا 1000 متر ارتفاع از سطح دریا از آستارا تا گرگان انتشار دارد. است.تکثیر آن از طریق کشت بذر آن میباشد. در ادامه در شفاگاه درباره خواص آن توضیح میدهیم

 ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی در میوه خرمندی تانیک اسیدو قند انورت و مالیک مواد فلاونوئیدو میریسیترین  یافت میشود

توضیح: قند انورت مخلوطی از قندهای گلوکوز و فروکتوز است که بهطور طبیعی در بعضی گیاهان تولید و تشکیل میشود.

خواص- فواید

  • چوب آن اثر تصفیه کننده خون دارد.
  • از میوه اش  به عنوان اثر آرام کننده، استفاده درمانی بعمل می آید
  • تخم خرمندی به عنوان مسکن استعمال میشود.
  • میوه آن ضد تب است
  •  برای ازدیاد ترشحات بدن به کار میرود.
  • به علاوه خرمندی بهترین پایه برای پیوند خرمالو است
  •  برای دفع انگل های آسکارید بیاثر است
  • است. اثر ضد انگلی عصاره خرمندی مدیون وجود ماده
  • میبرند عصاره شیرین خرمندی را به عنوان ماده شیرین مفید طبیعی در ساختن انواعی شیرینی به کار میرود